Het Gilde “St. Remigius” in Duiven

De volledige naam van onze vereniging is “Gilde St. Remigius” die in 1948 in Duiven is opgericht. De kleuren van onze vereniging zijn blauw en geel, waarbij blauw de hoofdkleur is. De vereniging is opgebouwd uit vier onderdelen: een drumfanfare, vendelierskorps, officierenkorps en een kruisboogkorps en bestaat uit 50 geüniformeerde leden. Elk jaar wordt er een schietwedstrijd georganiseerd tijdens de voorjaarskermis in Duiven, waaruit telkens voor de periode van een jaar, een nieuwe koning voortkomt.

Beste Gildebroeders en Gildezusters,

Met trots wil ik jullie melden dat "onze" Frans Meijer een lintje heeft gekregen en door de Koning is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding heeft hij gekregen voor zijn jarenlange werk bij Gilde St. Remigius Duiven als bestuurslid, materiaalcommissaris, beheerder gebouw en natuurlijk muzikant. Ook heeft hij het gekregen voor zijn werk bij Stichting Roefeldag Duiven en bij Egerländerkapel de Leemkuulers te Bemmel.

Op 26 april even na 10.00 uur kwam een verraste Frans aan op het gemeentehuis waar hij een prachtige speech kreeg van burgemeester de Lange en is de bijbehorende medaille bij hem opgespeld. Op Koningsdag 27 april heeft Frans op het podium gestaan tijdens de aubade en vele gelukwensen in ontvangst mogen nemen.

Namens het Bestuur van Gilde St.Remigius,

voorzitter
Gert-Jan de Hart

Historie van Gilde St. Remigius

De vereniging genaamd : Gilde "Sint Remigius" is opgericht op 18 augustus 1948 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 40119412. De statuten zijn vastgesteld bij onderhande akte. De koninklijke erkenning (tevens goedkeuring van de statuten) plaatsvond bij Koninklijk Besluit van zeven augustus 1974. De ALV (Algemene LedenvergaderingL van het Gilde Sint Remigius heeft op eenentwintig april 2002 besloten de statuten van het Gilde Sint Remigius te wijzigen en notarieel te doen vastleggen. Het Gilde St. Remigius heeft haar zetel in Duiven.

Lees meer ››
Copyright © Gilde St. Remigius | Alle rechten voorbehouden
Design & development by: Timeless Design