Gilde St. Remigius in Duiven

De volledige naam van onze vereniging is “Gilde St. Remigius” die in 1948 in Duiven is opgericht. De kleuren van onze vereniging zijn blauw en geel, waarbij blauw de hoofdkleur is. De vereniging is opgebouwd uit vier onderdelen: een drumfanfare, vendelierskorps, officierenkorps en een kruisboogkorps en bestaat uit 50 geüniformeerde leden. Elk jaar wordt er een schietwedstrijd georganiseerd tijdens de voorjaarskermis in Duiven, waaruit telkens voor de periode van een jaar, een nieuwe koning voortkomt.

In memoriam Theo Koerntjes

Beste Annie, Norbert, Bea, Harold en Susan, kleinkinderen, overige familie, vrienden en gildeleden

Aan mij de eer om namens leden en bestuur van Gilde St. Remigius iets te zeggen over wat Theo Koerntjes voor ons als Gilde betekend heeft.

Toen Theo en Annie in de Woertstraat in Duiven kwamen wonen. Is Theo lid geworden van de buurtvereniging en van Gilde St. Remigius. Al vrij snel kwam Theo in het bestuur waar hij eerst gewoon bestuurslid is geweest en daarna voorzitter en jarenlang secretaris. Vooral in zijn jaren als secretaris is Theo vrij bepalend geweest voor ons Gilde hij heeft mede gezorgd dat ons clubgebouw er kwam in 1992 en dat we vanuit de Oude Molen in een nieuw clubgebouw mochten komen en heeft daar veel (papier)werk voor verricht.

Theo bedankt voor al die jaren dat je je hebt ingezet voor Gilde. We zullen je allemaal missen, rust zacht.

Volledige memoriam lezen »

Kampioenen wedstrijd GKB bij Op de Korrel in Bemmel op 8 april 2018

Op 8 april 2018 heeft ons kruisboogteam deelgenomen aan de Kampioenen wedstrijd GKB bij Op de Korrel in Bemmel. Om hieraan te mogen deelnemen, moet je van de 5 wedstrijden er in ieder geval 4 geschoten hebben.

De laagste uitslag wordt geschrapt, waardoor er per klasse een ranglijst ontstaat. De beste acht per klasse, schieten in Bemmel bij Op de Korrel op commando eerst 10 maal. Daarna worden de besten geselecteerd en wordt er wederom op commando geschoten Hieruit ontstaan dan de winnaars per klasse. Dit geheel wordt de Kampioenen wedstrijd genoemd.

Van deze wedstrijd kunt u een foto en alle uitslagen bekijken in het fotoboek onder de kop: Foto’s of via onderstaande link

Lees verder » Bekijk Foto's »

Historie van Gilde St. Remigius

De vereniging genaamd : Gilde "Sint Remigius" is opgericht op 18 augustus 1948 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 40119412. De statuten zijn vastgesteld bij onderhande akte. De koninklijke erkenning (tevens goedkeuring van de statuten) plaatsvond bij Koninklijk Besluit van zeven augustus 1974. De ALV (Algemene LedenvergaderingL van het Gilde Sint Remigius heeft op eenentwintig april 2002 besloten de statuten van het Gilde Sint Remigius te wijzigen en notarieel te doen vastleggen. Het Gilde St. Remigius heeft haar zetel in Duiven.

Lees meer ››
Copyright © Gilde St. Remigius | Alle rechten voorbehouden
Design & development by: Timeless Design