U bent hier: Home  »  Het gilde  »  Historie

Historie Gilde "Sint Remigius"

De vereniging genaamd : Gilde "Sint Remigius" is opgericht op 18 augustus 1948 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 40119412. De statuten zijn vastgesteld bij onderhande akte. De koninklijke erkenning (tevens goedkeuring van de statuten) plaatsvond bij Koninklijk Besluit van zeven augustus 1974. De ALV (Algemene LedenvergaderingL van het Gilde Sint Remigius heeft op  eenentwintig april 2002 besloten de statuten van het Gilde Sint Remigius te wijzigen en notarieel te doen vastleggen.  Het Gilde St. Remigius heeft haar zetel in Duiven.

Het doel van de vereniging is:

  • het kweken van eenheid en saamhorigheid
  • de geest en de tradities van het gilde- en schutterswezen te bestendigen, te veredelen, te onntwikkelen en tot bloei te brengen in christelijke geest
  • de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het jaarlijks organiseren van een schuttersfeest en patroonsfeest    annex optochten, schietwedstrijden, dansavonden en andere, binnen de doelstelling van het Gilde Sint Remigius passende evenementen
  • het bieden gelegenheid tot musiceren, vendelzwaaien, kruisboogschieten en andere, binnen de doelstelling van het Gilde Sint Remigius passende activiteiten
  • het deelnemen aan door derden georganiseerde optochten, schutters- en muziekconcoursen, kampioenschappen vendelzwaaien, schietwedstrijden en andere, binnen de doelstelling van het Gilde Sint Remigius passende evenementen

Het deviesvan het Gilde Sint Remigius luidt: 

  • Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid 

Het Gilde Sint Remigius kent leden. Onder leden worden tevens verstaan gewone leden, schutters en ereleden.

Daarnaast heeft het Gilde Sint Remigius donateurs en vrijwilligers. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan het Gilde Sint Remigius een geldelijke bijdrage te verlenen. De ALV (Algemene Ledenvergadering) stelt de minimale omvang vast.

Vrijwilligers zijn zij, die op verzoek van het bestuur, buiten het genot van enige vergoeding, werkzaamheden verrichten ten behoeve van het Gilde Sint Remigius. Vrijwilligers betalen geen contributie.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

Copyright © Gilde St. Remigius | Alle rechten voorbehouden
Webdesign & development by: Timeless Design