U bent hier: Home  »  Opleiding  »  Lets Play iT

Let's Play iT

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken strek verbeterd, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Het leert de kinderen tevens rekening met elkaar houden, letterlijk en figuurlijk op elkaar ingespeeld te raken en samen te werken.

lets-play-it

In deze tijden van economische recessie, is het begrijpelijk dat vele ouders of verzorgers van kinderen, keuzes moeten maken waar ze hun kinderen aan kunnen laten deelnemen en wat dit voor de kinderen nu en later oplevert. De voordelen en uitwerkingen van het zelf muziek maken, zijn dan ook een prima reden om voor de muziekbeoefening te kiezen. Het Gilde St. Remigius wil dit graag stimuleren en tevens ondersteunen en is gestart het project “Let’s Play iT”. Het project is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Wat biedt het Gilde St. Remigius daarvoor aan?

  • 10 gratis muzieklessen door een erkend muziekdocent.
  • Gratis lesmateriaal/instrumentarium (in bruikleen).
  • Klassikale lessen in een groep van maximaal 10 kinderen.
  • Ontdekken wat zelf muziek maken nou zo leuk maakt! Als extra motivatie hebben wij een “Let’s Play iT concert ” bedacht, waarbij uw kind al na slechts 10 lessen een demonstratie geeft van zijn of haar muzikale kunnen.
  • Vrije keuze vervolgopleiding.

Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie mail naar letsplayit@gilderemigiusduiven.nl

lets-play-it-1 lets-play-it-2 lets-play-it-3 lets-play-it-4

We gaan beginnen!

Inmiddels hebben een 10-tal leerlingen succesvol ons opleidingsprogramma "Let's Play iT 1" doorlopen en zijn die muzikanten zelfs al met "Let's Play iT 2" begonnen. Dat houdt in dat ze hun keuze gemaakt hebben voor een instrument en ook al een aantal maanden les volgen op dat instrument.

Het gaat met die leerlingen zo goed, dat de instructeurs het voornemen hebben om na de zomervakantie 2016 een voorzichtig begin te maken met een jeugdorkest. Laten we het jeugdorkest voor het gemak gewoon "Jong Gilde" noemen.

Enthousiasme

Natuurlijk is het enthousiasme en de gedrevenheid van de leerlingen onmetelijk en datzelfde zou je kunnen zeggen van de instructeurs.

Wat gaan we spelen?

In het begin zal het repertoire afgestemd zijn op de capaciteit van de jonge muzikanten, maar al heel snel kunnen we lekker de muziek gaan spelen die de jonge muzikanten graag willen. We hebben arrangeurs in huis, die de noten voor iedereen speelbaar kunnen opschrijven!

Wanneer dan?

Gewoon op de dinsdagavond, van 19.00 uur tot 19.45 uur. In eerste instantie zal Henry Meijer de groep muzikanten muzikaal gaan begeleiden en zullen ook de overige leden van de werkgroep van "Let's Play iT", Frans Meijer en Wim Bolder als begeleiding aanwezig zijn.

Dus, mocht je het leuk vinden om eens te komen kijken, schroom niet!

Met vriendelijke groet,

Henry Meijer

Copyright © Gilde St. Remigius | Alle rechten voorbehouden
Webdesign & development by: Timeless Design